อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาแห่งกรีกโบราณ

นักวิทยาศาสตร์โลก

อริสโตเติล หรือ แอริสตอเติล เป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาแห่งกรีกโบราณ ที่มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. 160 หรือในช่วง 384 ปี ก่อนคริสต์ศักราช จนถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 222 หรือประมาณ 322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เป็นนักปรัชญาแห่งกรีกโบราณ เป็นลูกศิษย์ของเพลโต และยังเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชอีกด้วย อริสโตเติลและเพลโตได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักปรัชญา ที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในโลกตะวันตกในสมัยนั้น ด้วยผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์ สัตววิทยา กวีนิพนธ์ การเมือง จริยศาสตร์ ชีววิทยา และการปกครอง เป็นต้น
อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาแห่งกรีกโบราณ
สำหรับผู้ที่ให้การศึกษาแก่อิรสโตเติลในวัยเด็ก ก็คือบิดาของเขานั้นเอง ซึ่งบิดาของเขาจะเน้นหนักไปในด้านธรรมชาติวิทยา จนกระทั่งเมื่อเขาอายุได้ 18 ปี ก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อกับปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุดนั้นก็คือ “ท่านเพลโต” ในกรุงเอเธนส์ (Athens) ในระหว่างการศึกษาอยู่กับเพลโต 20 ปีนั้น ได้ทำให้อริสโตเติลเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงต่อจากเพลโตอีกที และต่อมาเมื่อเพลโตถึงแก่กรรมในปี 347 ก่อนคริสต์ศักราช อริสโตเติลจึงเดินทางไปรับตำแหน่งเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในปี 343 - 342 ก่อนคริสต์ศักราช จากการศึกษาและค้นคว้าของอริสโตเติล ทำให้เขาเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชา และได้เขียนหนังสือไว้มากมายประมาณ 400 - 1000 เล่ม ซึ่งงานต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมานั้น ได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อในศาสนาคริสต์จวบจนกระทั่งยุคกลางหรือยุคมืด ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 1,500 ปีเป็นอย่างน้อย


สำหรับนักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาที่มีชื่อว่า “อริสโตเติล” ถือเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ ไม่กี่บุคคลในประวัติศาสตร์โลก ที่ได้ศึกษาแทบทุกสาขาวิชาที่มีในยุคสมัยนั้น ในสาขาวิทยาศาสตร์ อริสโตเติลได้ศึกษา ดาราศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, วิทยาเอ็มบริโอ, ภูมิศาสตร์, ธรณีวิทยา, อุตุนิยมวิทยา, สัตววิทยา,และฟิสิกส์ ส่วนในด้านปรัชญา อริสโตเติล ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์, สุนทรียศาสตร์, จริยศาสตร์, การปกครอง, อภิปรัชญา, การเมือง, จิตวิทยา, วาทศิลป์ และเทววิทยา  และเขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ ศึกษาศาสตร์, ประเพณีต่างถิ่น, กวีนิพนธ์ และวรรณกรรมต่างๆอีกด้วย ผลงานของเขาเมื่อรวบรวมเข้าด้วยกันแล้ว สามารถจัดว่าเป็นสารานุกรมความรู้สมัยกรีกโบราณได้เลยทีเดียว