ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin)

ชาลส์ ดาร์วิน นักวิทยาศาสตร์ และนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า “ชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน” ผู้ซึ่งไขปริศนาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์โลก เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ ค.ศ. 1809 – 19 เมษายน ค.ศ. 1882 ความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่วัยเด็กทำให้ดาร์วินไม่ได้สนใจการศึกษาวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัยเอดินเบอระเลย แม้แต่นิดเดียว แต่เขากลับหันไปชื่นชอบการตรวจสอบสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังแทน และในขณะที่เขาได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก็ได้ช่วยกระตุ้นให้เขาเกิดความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากขึ้น ด้วยการเดินทางออกไปยังท้องทะเลเป็นเวลากว่า 5 ปีกับเรือบีเกิล (HMS Beagle) และโดยเฉพาะการเฝ้าสำรวจที่หมู่เกาะกาลาปากอส มันเป็นทั้งแรงบันดาลใจ และเป็นฐานข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้น เขาได้นำมาใช้ในทฤษฎีของเขา ผลงานตีพิมพ์เรื่อง การผจญภัยกับบีเกิล (The Voyage of the Beagle) ทำให้เขามีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนคนหนึ่งด้วย


ชาลส์ ดาร์วิน นักวิทยาศาสตร์ และนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
ชาลส์ ดาร์วิน เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ที่ได้ปฏิวัติความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และได้นำเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ดาร์วินได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นของเขาในปี ค.ศ. 1859 ในหนังสือชื่อ “The Origin of Species (กำเนิดของสรรพชีวิต) ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา และผลงานชิ้นนี้ได้ปฏิเสธแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสปีชีส์ จนกระทั่งในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1870 สมาคมนักวิทยาศาสตร์และประชาชนส่วนมาก จึงยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการของเขา แต่อย่างไรก็ดียังมีคำอธิบายที่เป็นไปได้ทางอื่นๆ อีก และยังไม่มีการยอมรับทฤษฎีนี้เป็นเอกฉันท์ ว่าเป็นกลไกพื้นฐานของวิวัฒนาการ ตราบจนกระทั่งเกิดแนวคิดการสังเคราะห์วิวัฒนาการยุคใหม่ (modern evolutionary synthesis) ขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930-1950 การค้นพบของดาร์วินยังถือเป็นรูปแบบการรวบรวมทางทฤษฏีของศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต ที่อธิบายถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจนกระทั่งยุคปัจจุบัน ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคนนี้คิดค้นขึ้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เพราะมีทั้งคนที่ยอมรับและโต้แย้งในเวลาเดียวกัน โดยดาร์วินได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งอ้างว่าสัตว์ทั้งหลาย จะปรับสภาพร่างกายเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมทำให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกลายเป็นวิวัฒนาการ ถึงแม้ในปัจจุบันเขาจะได้รับยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอัจฉริยภาพคนหนึ่ง แต่อีกมุมหนึ่งก็ยังมีผู้ที่ปฏิเสธแนวคิดของเขาอยู่เช่นกัน