กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ได้รับฉายาว่า "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่" คนนี้ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 (พ.ศ. 2107) ที่ประเทศอิตาลี และได้มีชีวิตอยู่จนอายุ 77 ปี จนกระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1642 (พ.ศ. 2185) โดยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ยุคก่อนอย่างสิ้นเชิง ด้วยการยึดมั่นในทฤษฎีของตัวเองที่ว่า ดาวเคราะห์เป็นฝ่ายหมุนรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งความคิดนี้ได้ขัดแย้งกับความเชื่อของชาวคริสต์ในสมัยก่อน ที่สนับสนุนทฤษฎีของอริสโตเติล ที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นฝ่ายหมุนรอบโลก ประเด็นนี้เองทำให้นักวิทยาศาสตร์คนนี้ ถูกห้ามไม่ให้สอนนักเรียนของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีนี้อีก มิฉะนั้นจะถูกจับเผาทั้งเป็น เขาจึงได้คิดประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้นมาด้วยตัวเอง เพื่อที่จะทำการศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้ว่าทฤษฎีของเขาเป็นความจริง  

กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
กาลิเลโอ เป็นทั้งนักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนักปรัชญาชาวทัสกันหรือชาวอิตาลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ ผลงานของกาลิเลโอมีมากมาย งานที่โดดเด่นเช่นการพัฒนาเทคนิคของกล้องโทรทรรศน์ และผลสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญจากกล้องโทรทรรศน์ที่พัฒนามากขึ้น งานของเขาช่วยสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสอย่างชัดเจนที่สุด กาลิเลโอได้รับขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่ บิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ และ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ งานศึกษาด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญของกาลิเลโอได้แก่ การใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์คาบปรากฏของดาวศุกร์ การค้นพบดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี ซึ่งต่อมาตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่เขาว่า ดวงจันทร์กาลิเลียน รวมถึงการสังเกตการณ์และการตีความจากการพบจุดดับบนดวงอาทิตย์ กาลิเลโอยังมีผลงานด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งช่วยพัฒนาการออกแบบเข็มทิศอีกด้วย