หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

หลุยส์ ปาสเตอร์  นักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก

หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักเคมี และนักจุลชีววิทยาเชื้อสายฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) ด้วยวัย 72 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอุปการคุณต่อโลกอย่างมาก เพราะเขาเป็นผู้คิดค้นวิธีรักษาโรคต่าง ๆ เอาไว้มากมาย เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและโรคแอนแทร็คซ์ และยิ่งไปกว่านั้น นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ ยังช่วยทำให้คนในยุคปัจจุบันได้สะดวกสบายมากขึ้น จากการคิดค้นวิธีพาสเจอร์ไรซ์ หรือการฆ่าเชื้อโรคและถนอมอาหาร ให้เราได้เก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้นอีก

หลุยส์ ปาสเตอร์  นักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส
หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นผู้ไขปริศนาให้ชาวโลกรู้ว่า การเน่าและการหมักเกิดจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์บางชนิด โดยที่เขาได้ค้นพบปรากฏการณ์นี้ ในระหว่างกำลังศึกษาว่า เหตุใดเหล้าองุ่นจึงเสียรสขณะบ่ม แต่เมื่อนำเหล้าองุ่นไปอุ่นให้ร้อนแล้ว จึงจะป้องกันไม่เหล้าองุ่นกลายเป็นน้ำส้มสายชูได้ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธีปาสเตอร์ (Pasteurization) การค้นพบนี้ทำให้สาขาวิชาจุลชีววิทยาโดดเด่นก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และสำหรับการทดลองที่มีชื่อเสียงของปาสเตอร์เมื่อปี พ.ศ. 2424 ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแกะและวัวที่ได้รับการฉีด วัคซีนที่ทำจากเชื้อจุลินทรีย์บาซิลไล ซึ่งเป็นเป็นสมมติฐานของโรคแอนแทรค ที่ถูกทำให้อ่อนจางลงของเขา สามารถต่อสู้กับโรคระบาดที่มีอันตรายต่อสัตว์หรือที่เรารู้จักคือ “โรคแอนแทรค” ดังกล่าวได้ โดยไม่ติดโรคอีกเลย ต่อมาในปี พ.ศ. 2431 สถาบันปาสเตอร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในกรุงปารีส เพื่อต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งปาสเตอร์ได้ทำงานประจำในสถาบันนี้จนถึงแก่กรรม และในปัจจุบันสถาบันปาสเตอร์ ยังคงเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่ยังคงทำงานวิจัยงานด้านจุลชีววิทยาต่อไป รวมทั้งการค้นพบเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอดส์ ที่กำลังระบาดในยุคปัจจุบันอีกด้วย