สถานการณ์เทคโนโลยี 4G ในบ้านเรา

ก้าวทัน เทคโนโลยี 4G

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ฉบับวันที่ 16/09/57) เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G 4G อะไรประมาณนี้แหละครับ ถือโอกาสนำมาบอกเล่าต่อให้ฟัง ด้วยความน้อยใจที่เรายังใช้ 3G อยู่นั่นเอง เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับ

นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มทรูได้ลงนามเป็นพันธมิตรเชิงธุรกิจกับ บริษัท ไชน่า โมบาย  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไชน่าโมบายจะเข้ามาลงทุนจำนวน 28,600 ล้านบาท ส่งผลให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มทรูจะนำเงินมาลงทุนที่ได้จำนวน 5.5 หมื่นล้านบาทไปชำระหนี้ธนาคารทั้งหมด ทำให้กลายเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ธนาคาร คงเหลือแต่หนี้หุ้นกู้เท่านั้นและจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละ 4,000 ล้านบาท คาดว่า บริษัทจะเริ่มมีกำไรได้ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ในลำดับต่อไป ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการใน 6 ด้าน คือ

1. ผลิตภัณฑ์ บริการเสริม คอนเทนต์
2. ธุรกิจระหว่างประเทศ
3. โครงข่าย
4. การจัดซื้อดีไวซ์
5. จัดการซื้อทั่วไป
6. การพัฒนาบุคลากร  ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของไทยและช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้นโดยไชน่าโมบายถือเป็นบริษัทสื่อสารระดับโลก ที่มีฐานลูกค้า มากกว่า 800 ล้านคนและเป็นผู้บกเบิกระบบ 4G และ 5G  ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มทรูนำมาปรับใช้ในการขยายโครงข่ายและบริการเพื่อนำเสนอกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพศ๋ส่วนทางด้านของนายหรี่ เยว่  กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหาร บริษัท ไชน่า โมบาย จำกัด กล่าวว่า มั่นใจในศักยภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย  ซึ่งมีการขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระบบ 3G และ 4G เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนของไทย ความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันมีชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยปีละ 4 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนในอนาคต ที่มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจของไทยเดินทางไปจีนจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังร่วมมือกันในการพัฒนา 4G  และระบบชำระเงินผ่านมือถือด้วย..สุดท้ายจะพัฒนาโครงข่ายกันอย่างไร ขอให้เห็นอกเห็นใจคนรายได้น้อย ช่วยลดค่าบริการรายเดือนลงหน่อยละกันนะครับ


ที่มา : เดลินิวส์ (ฉบับวันที่ 16/09/57)