ยางรถเก่าทำขั้วแบตเตอร์รี่ได้

วิทยาศาสตร์น่ารู้

“ใช้ยางรถเก่าทำขั้วแบตเตอร์รี่ได้” ซึ่งเรื่องนี้ต้องยกนิ้วให้นักวิทยาศาสตร์ของแผนพลังงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติโอ๊ก ริดจ์ ที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกา ที่ได้ทำการค้นคว้าและทดลองจนประสบความสำเร็จและได้พบว่า ยางรถเก่าที่ใช้แล้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายางมือสอง ที่เราเห็นทิ้งสะสมกองอยู่เป็นภูเขาเลากาตามร้านซ่อมทั่วไปนั้น สามารถนำกลับมาใช้ทำขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้อย่างน่าทึ่ง เพราะแบตเตอรี่ที่ว่านี้นอกจากใช้กับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากไฟฟ้าแรงลม และพลังแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบดังกล่าวได้อธิบายเอาไว้ว่า ความสำเร็จของการนำเอายางรถเก่ามาใช้สำหรับการเก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าได้นี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์ได้จากยางรถเก่าที่มีอยู่ทั่วโลกแล้ว ยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นการลดมลภาวะพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วการทำลายยางรถเก่าส่วนมากมักจะทำโดยการเผาเท่านั้น
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ฉบับวันอังคารที่ 2 ก.ย. 57 หน้า 7)