8 ผู้นำและนักปรัชญาคนสำคัญของโลก8 ผู้นำและนักปรัชญาคนสำคัญของโลก

เป็นวีดีโอแนะนำเรื่องราวของบุคคลสำคัญของโลก ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกและจดจำท่านเหล่านั้นเอาไว้ ด้วยผลงานที่เป็นอมตะ หลักปรัชญาคำสอนที่ลึกซึ้ง ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและแนวทางการดำเนินชีวิตที่น่ายกย่อง ให้ชนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป พวกท่านเหล่านั้นเป็นใคร ได้ทำคุณประโยชน์อะไรไว้บ้าง เชิญรับชมในวีดีโอนี้ได้เลยครับ