นิโคลา เทสลา ผู้คิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับ

นิโคลา เทสลา นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

Nikola Tesla (นิโคลา เทสลา) เป็นอีกหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ปี 1856 ที่ Smiljan ในอดีตออสเตรีย - ฮังการี ซึ่งปัจจุบันคือสาธารณรัฐโครเอเชีย ภายหลังเขาได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างเต็มตัว

Nikola Tesla (นิโคลา เทสลา)
Nikola Tesla (นิโคลา เทสลา) เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เราเอาไว้มากมาย เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ การสื่อสารแบบไร้สาย เทคโนโลยีเลเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล การสื่อสารผ่านระบบเซลลูลาร์ วิทยุ อ่างอาบน้ำไฟฟ้าเพื่อฆ่าเชื้อโรค เรดาร์ และอื่นๆอีกมากมายกว่า 1,000 ชิ้น และผลงานที่ถือว่าเป็นคณูปการสูงสุดต่อโลกของเรา และทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือการค้นพบระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (The History of Nikola Tesla) และสุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถหนีกฎแห่งอนิจจังได้พ้น นักวิทยาศาสตร์ผู้มีอุปการคุณต่อโลกท่านนี้ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 มกราคม ปี 1943 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวัย 86 ปี แต่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่านยังมีให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์และได้ระลึกถึงตลอดไป